મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંકમા ક્લાર્કની પોસ્ટ પર ભરતી

મહેસાણા અર્બન બેંકમાં ભરતી @ www.mucbank.com : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંકમાં ક્લાર્કની પોસ્ટ પર નોકરી મેળવવની ઉત્તમ તક આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી … Read more