સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023 (ફોર્મ , ડોક્યુમેંટ્સ અને સહાય) । Sukanya Samruddhi Yojana in Gujarati (SSY)

જો તમારા ઘરમાં એક નાનકડી છોકરી હોય, તો તમે તેના અભ્યાસ અથવા લગ્ન સમયે એકીકૃત મદદ મેળવવા માટે કેન્દ્ર સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરી શકો છો. કેન્દ્ર સરકારની Sukanya Samruddhi Yojana ઉચ્ચ શિક્ષણ અને 10 વર્ષથી ઓછી વયની પુત્રીના લગ્ન માટે બચત કરવા માટે સારી રોકાણ યોજના છે. આ મહાન રોકાણ વિકલ્પમાં નાણાંનું રોકાણ … Read more

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના | Pradhan Mantri Awas Yojana In Gujarati

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના બાંધકામ માટે 1,20,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એ સિવાય 90 માનવ દિવસની મનરેગા હેઠળ રોજગારીની સહાય રૂપે 17,280 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત 12,000 રૂપિયાની સહાય શૌચાલય બાંધવા માટે પણ આપવામાં આવે છે. આમ કુલ દોઢ લાખ રૂપિયાની સહાય મળી શકે છે. આ યોજનાને અમલી બનાવવાની જવાબદારી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, તાલુકા … Read more